2015 ACF Bratislava

Kompozícia s čiernymi líniami, Sublimation print on cotton, adhesive film, Austrian Cultural Forum Bratislava, 2015
Kompozícia s čiernymi líniami, Sublimation print on cotton, adhesive film, Austrian Cultural Forum Bratislava, 2015
Kompozícia s čiernymi líniami, Sublimation print on cotton, Austrian Cultural Forum Bratislava, 2015
Kompozícia s čiernymi líniami, Sublimation print on cotton, Austrian Cultural Forum Bratislava, 2015
Kompozícia s čiernymi líniami, Adhesive film, Austrian Cultural Forum Bratislava, 2015
Kompozícia s čiernymi líniami, Sublimation print on cotton, adhesive film, Austrian Cultural Forum Bratislava, 2015
Kompozícia s čiernymi líniami, Sublimation print on cotton, adhesive film, Austrian Cultural Forum Bratislava, 2015
Kompozícia s čiernymi líniami, Wood, wheels, marker on paper, Austrian Cultural Forum Bratislava, 2015
Kompozícia s čiernymi líniami, Adhesive film, Austrian Cultural Forum Bratislava, 2015
Kompozícia s čiernymi líniami, Sublimation print on cotton, adhesive film, Austrian Cultural Forum Bratislava, 2015
Kompozícia s čiernymi líniami, Adhesive film, Austrian Cultural Forum Bratislava, 2015
Home